Wat doen we?

 • FAMGB-FBHAV vormt de stem van de huisartsen in het Brussels Gewest.

  FAMGB-FBHAV is het aanspreekpunt voor wie wil communiceren met de Franstalige huisartsen van Brussel. Door de stem van de Brusselse huisartsen uit te dragen bevestigt de federatie haar inzet om na te denken over, en deel te nemen aan, projecten die de volksgezondheid bevorderen.

  De federatie stelt zich beschikbaar, open en proactief op. Dit door zijn ervaring en kennis op het gebied van eerstelijnszorg te delen met de politieke autoriteiten.

 • FAMGB-FBHAV is een actieve partner in de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid van Brussel.

  FAMGB-FBHAV houdt verschuivingen in de samenleving in het oog, poogt behoeftewijzigingen te meten en bij te dragen tot een kwalitatief gezondheidsbeleid. Hierbij tracht de federatie het kwaliteitsniveau van thuiszorg te verhogen, drempelverlagende maatregelen in te voeren –voornamelijk voor kwetsbare groepen-, en tegelijkertijd het beroep van huisarts te verdedigen.

  De federatie promoot en ondersteunt de ontwikkeling van een lokaal netwerk aan eerstelijnszorg, met een multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak. Het werk van FAMGB-FBHAV is meer dan een simpele som van technische vaardigheden uit verschillende disciplines. Het is een stuwende kracht die middelen optimaliseert en meer potentieel toekent. Dit door de nadruk te leggen op complementariteit, synergie en coördinatie.

 • FAMGB-FBHAV is het instrument bij uitstek voor de huisartsen van Brussel.

  Vele huisartsen komen samen in lokale verenigingen. Dit om elkaar te ontmoeten, algemene geneeskundige problemen te bespreken en wetenschappelijke of ontspannende activiteiten te organiseren.

  FAMGB-FBHAV is de ontmoetingsplaats voor deze verenigingen. Hier kunnen ze hun ervaringen, wensen en problemen i.v.m. het dagelijkse leven als huisarts in Brussel delen. FAMGB-FBHAV analyseert vervolgens alle input, maakt een overzicht van mogelijke gezamenlijke acties en zorgt voor de coördinatie hiervan.

 • FAMGB-FBHAV organiseert de wachtdienst van de huisartsen in Brussel.

  De FAMGB-FBHAV creëerde de Brusselse Wachtdienst en geeft zo invulling aan een van de missies die toevertrouwd werd aan Kingen via het koninklijk besluit van 8 juli 2002. De Brusselse Wachtdienst organiseert de mobiele en vaste wachtdiensten, dit via Athena PMG Brussels Centre, CMGU in Woluwe-St-Lambert en Médinuit in Molenbeek.

  De Brusselse Wachtdienst werd fundamenteel hervormd op 1 oktober 2014 en wordt beheerd door een koepel gecreëerd door FAMGB-FBHAV: l’asbl Garde Bruxelloise – Brusselse Wachtdienst vzw (GBBW). U hoeft nu slechts één telefoonnummer te bellen, 24u/24, 7 dagen/7: 02 / 201.22.22.