De Federatie van de Brusselse HuisArtsen Verenigingen - Fédération des Associations des Médecins Généralistes de Bruxelles (FBHAV-FAMGB) is de kring van de Franstalige Brusselse huisartsen. De FBHAV-FAMGB verenigt alle Franstalige huisartsenassociaties van de Brusselse agglomeratie. De kring wordt erkend door het GGC en is bijgevolg bicommunautair. De FBHAV-FAMGB vertegenwoordigd meer dan 1400 huisartsen.

De Brusselse Huisartsen Kring (BHAK) is de erkende Nederlandstalige kring in Brussel. Deze wordt erkend door de VGC en is dus uniecommunautair. Deze kring groepeert meer dan 100 Nederlandstalige huisartsen.